IT Integration

Stand alone er fantastisk,
sammen er genialt

Lad os arbejde sammen

Med in4mo-løsningerne får du store fordele fra “dag 1”.

Få endnu mere ved at integrere dem med dine andre it-løsninger.

Effektiviser din datastrøm

Integrationer er nyttige for at undgå dobbelt dataindtastning og til at genbruge dine eksisterende specialiserede systemer, hvor det giver mening.

Først, får in4mo sagsdata

Det første niveau af integrationen består af deling af in4mo sags data med dine IT systemer, så sager oprettes begge steder.

Så, vælg fra vores Menu

Yderligere integrationsmuligheder inkluderer tildeling af brugere til en sag eller opgave; opgave planlægning for at koordinere arbejdet; opgave statusser til opfølgning af projektet; og deling af dokumenter til fremtidig reference.

Integreret med vores kunders IT-systemer

Med mere end 20 integrationsimplementeringer under vores bælte er vi klar til at samarbejde med dit IT-team / integrationspartnere for at understøtte dine integrationsbehov.

Lad os arbejde sammen