Kostnadsberegninger

Databasert kostnadsberegninger bidrar til rettferdige og riktige erstatninger

La oss samarbeide

Er forsikringstakerne deres misfornøyde med erstatningen de får fra erstatningskravene sine?
in4mo Cost Calculation gir faktabaserte, detaljerte estimater, som bidrar til at kundene deres kan føle seg trygge på at de får en rettferdig erstatning.

Se videoen vår

Planlegges allerede fra skadestedet

Prosjektplanen for utbedringen av skaden, arbeidsplanen, kan gjøres allerede fra skadestedet hvor fakta er tilgjengelig.

Arbeidsplanen er enkel å sette opp ved å velge forhåndsdefinerte oppgaver (arbeidsposter).

Nøyaktige og konsekvente

Kostnaden for hver arbeidspost utregnes ut ifra jobben som skal gjøres, valgt materiale og mål, samt enhetspriser som ligger i avtalen mellom forsikringsselskap og den enkelte partner.

Enkelt å bruke

Saksbehandler er avhengige av detaljerte arbeidsplaner for å ta erstatningsbeslutninger.
Håndverkere behøver kun deres ekspertise for å opprette en arbeidsplan.
Innebygd bistand bidrar til at ingen arbeidsposter glemmes.

Tilpasset markedet deres

Vi samarbeider med lokale eksperter for å tilpasse in4mo Cost Calculation til bransjestandarder i de forskjellige markedene.

in4mo Cost Calculation løsningen er allerede i bruk i fire markeder, og forberedes for bruk i tre til.

Kontroll over skadekostnader

in4mo Cost Calculation komplementerer in4mo Building Claims, slik at forsikringsselskap har kontroll over kostnadene i skadesakene, fra første estimat til prosjektets slutt.

La oss samarbeide