Systemintegrasjon

Eget er flott
Sammen er genialt

La oss samarbeide

Med in4mo sine løsninger får dere store fordeler fra «dag en».

Få enda flere fordeler ved å integrere in4mo sine løsninger opp mot kjernesystemet deres.

Få mer ut av alle IT-løsningene deres

Hver av deres IT-løsninger ble valgt ut ifra deres styrker. Integrasjon bidrar til at ulike løsninger jobber bedre sammen, hvilket bidrar til å fjerne unødvendig dobbeltarbeid og forsikre gode flyter av data og prosesser gjennom ulike applikasjoner.

Start med vår standardintegrasjon

Standardintegrasjonen vår forsikrer at saker kun opprettes en gang, sakene behandles gjennom IT-løsningene i henhold til forhåndsdefinerte regler, og saksstatuser og dokumentasjon er synkronisert når sakene avsluttes.

Utvid med skreddersydd integrasjon

Vi utvikler også skreddersydd integrasjon ut ifra deres spesielle behov, f.eks. dersom dere skulle ønske hyppigere oppdateringer av saksstatuser.

Integrering med kjernesystemer

i alle former og størrelser
Med erfaring fra over 20 integrasjonsløsninger er vi klare til å samarbeide med IT-avdelingen / systemintegrasjonspartnerne deres, for å støtte integrasjonsbehovene deres.
Kjernesystempartnere

La oss samarbeide