Kostnadsberäkningar

Datadriven kostnadsestimering för rättvis kompensation av byggskador

Låt oss samarbeta

Är era försäkringstagare missnöjda med era kompensationer av byggskador?
in4mo Cost Calculation producerar fakta-baserade och detaljerade estimeringar så era försäkringstagare kan garanteras rättvis kompensation.

Kolla vår video

Bygg upp en plan snabbt redan på platsen

En plan för projektet och dess kostnader kan göras direkt på skadeplatsen där all fakta är tillgänglig.

Arbetsplanen är lätt att skapa genom att välja
Förhandsdefinierade återställningsuppgifter (arbetsposter)

Exakt och konsistent

De olika arbetsposternas kostnader beräknas enligt det arbete och de material som behövs, samt omfången och de pris som överenskommits med era partners.

Rättfram att använda

Handläggare litar på detaljerade arbetsplaner vid fattande av kompensationsbeslut.
Hantverkare behöver enbart sin kunskap för att skapa arbetsplaner.
Inbyggd guide hjälper skapa täckande arbetsplaner.

Anpassad till er marknad

Vi jobbar med lokala experter för att anpassa in4mo Cost Calculation till den byggpraxis som gäller i de olika marknaderna.

Vår in4mo Cost Calculation lösning används redan aktivt på 4 marknader och håller på att tas i bruk i 3 till.

Kontroll över skadornas kostnader

in4mo Cost Calculation kompletterar in4mo Building Claims lösningen och förser försäkringsbolag med möjligheten att ha kontroll över skadekostnaderna från första estimatet tills at återställningen fullförts.

Låt oss samarbeta