Integration

Fristående är fint,
sammankopplat är genialt

Låt oss samarbeta

Lösningen gynnar från dag 1.

Ytterligare fördelar tillgängliga genom att integrera till era andra IT-lösningar.

Rationalisera flödet

Integrationer är ett bra sätt att utnyttja få ut nyttan av era existerande specialiserade system samt att undvika dubbelt arbete.

Först, få data om ärendena

Vår första integrationsnivå möjliggör delning av ärendeuppgifter mellan in4mo och ert IT system så ärendena skapas i båda system.

Sedan, välj från menyn

Ytterligare integrationsalternativ möjliggör tilldelning av uppgifter till ansvariga, tidsplanering för förbättrad koordinering av arbetet, uppdaterad statusinformation för bättre uppföljning av projekt, och dokumentarkivering.

Integrerat till våra kunders IT system

Med mer än 20 implementerade integrationer har vi färdighet att samarbeta även med ert IT team / era integrationspartners och stöda era integrationsbehov.

Låt oss samarbeta