Återställning

Full kontroll över era återställningsprojekt

Låt oss samarbeta

Byggskador är uppskakande men in4mo Contractor Pro medför
konsistens till er bedrift så era kunder kan känna sig säkra om ett lyckat resultat

Kolla vår video

Vi lärde oss av experterna

In4mo började med att förbättra försäkringsbolagens samarbete med sina partners.
En miljon skadeärenden senare har nu även byggföretag möjligheten att utnyttja vår expertis och förbättra sina återställningsprojekt.

Optimerad för snabbhet

Klart arbetsflöde så ert team alltid har koll på vad som skall göras, standardiserade rapportbotten så rapportering sker snabbt, och en mobilapplikation så arbeten kan rapporteras direkt från fältet.

Byggd för transparens

Exakta och konsistenta kostnadsestimat för genomförbara projekt, en dedikerad kundsida där era kunder kan följa framstegen; och loggar av de olika stegen för bättre dokumentering av ärendet.

Stöd för samarbete

Ett dokumentbibliotek samt chat för öppen kommunikation, projektplaner som är enkla att göra för bättre koordinering, milstolpar för uppföljning av projektens status i realtid.

Anlitad av era kolleger

”Den ökade transparensen som in4mo lösningarna medfört är alldeles suveränt. Samarbetet mellan alla involverade parter fungerar mycket bättre och kunderna är nöjda över hur snabbt deras ärenden framskrider.”

Bjørn Åge Maribu, Ordförande

Takstnett

Enkel att ta i bruk

Vår Software as a Service (SaaS) är enkel och snabb att ta i bruk, vi tar hand om det tekniska så ni inte behöver göra det; allt ni behöver är ett användarnamn och ett lösenord

Ladda ned in4mo Task Reporter mobilapplikationen!

Låt oss samarbeta