Systemintegration

Fristående är fint,
sammankopplat är genialt

Låt oss samarbeta

In4mo lösningens fördelar kan utnyttjas genast,

och ni kan få mer ut av fördelarna genom att integrera in4mo med era kärnsystem.

Få det mesta ut av era IT lösningar

Ni har valt era IT-lösningar på basis av deras funktioner. Med hjälp av integrationer kan systemen fungera bättre ihop och på så sätt undvika dubbelarbete samt säkerställa att processen och arbetsflödet flyter på mellan de olika systemen.

Börja med våra standardintegrationer

Våra standardintegrationer försäkrar att ärenden skapas bara en gång, att systemen hanterar ärendena enligt förhandsdefinierade regler och att ärendestatus och dokumentation synkroniseras då ärenden stängs.

Utvidga med skräddarsydda integrationer

Vi utvecklar även skräddarsydda integrationer som stöder specifika behov; till exempel om ni önskar mer regelbundna statusuppdateringar.

Integrerat till kärnsystem
av alla de slag

Med mer än 20 implementerade integrationer har vi färdighet att samarbeta även med ert IT team / era integrationspartners och stöda era integrationsbehov.

Låt oss samarbeta