Kostnadsberäkning

Sluta gissa vad byggprojekten kommer att kosta

Låt oss samarbeta

Problem med att konvertera anbuden till egentliga projekt?
in4mo Cost Calculation producerar fakta-baserade och detaljerade estimeringar så era
kunder vet exakt vad de kan förvänta sig.

Kolla vår video

Idealisk för individuella byggprojekt

in4mo Cost Calculation, som ursprungligen utvecklades för att stöda försäkringsbolag, är ett idealiskt verktyg för att skapa detaljerade anbud och för att följa upp de olika projektens kostnader.

Skapas under första besöket

Projektinformation från interaktion med kunder kan registreras genast; arbetsplaner som är enkla att skapa genom att välja förhandsdefinierade återställningsuppgifter (arbetsposter), kompletterar beräkningarna och ger översikt av projektets omfattning.

Detaljerad och exakt

Kostnaderna kan brytas ned i arbetsposter som erbjuder detaljerad information om de olika återställningssteg och material som behövs, samt mått och grundpriser.

Enkel att använda och förstå

Era potentiella kunder får detaljerade kostnadsberäkningar som de kan basera informerade beslut på; er personal behöver enbart sin byggexpertis för att skapa arbetsplaner, med stöd av inbyggda guider.

Flexibel att anpassa till era behov

Vi jobbar med lokala experter för att anpassa in4mo Cost Calculation till den byggpraxis som gäller i de olika marknaderna. Dessutom kan ni skapa egna arbetsposter enligt era egna behov.

Kontroll över projekt

in4mo Cost Calculation kompletterar in4mo Contractor Pro lösningen så ni kan ha kontroll över hela projektet från första anbud till dess framgångsrika slutförande.

Låt oss samarbeta